Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Play Video

          Müdürlüğümüz, 1952 yılında Eğirdir Fidanlık Müdürlüğü olarak kurulmuş olup 1986 yılına kadar (Ziraat Meslek Lisesi, Bahçe Kültürleri İstasyonu ve Üretme İstasyonu) gibi muhtelif isim ve görevlerle faaliyetine devam etmiştir. 04.05.1994 tarihli Bakanlık oluru ile Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne dönüştürülerek Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü’ne bağlanmış ve ılıman iklim meyve fidanlarını üretmek yanında bu meyve türleri ile ilgili araştırmalar yapmakla görevlendirilmiştir. 23.06.2015 tarih ve 2015/7706 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü” olarak ismi değiştirilmiştir.

Bakanlığımızın vizyonu doğrultusunda Enstitümüzün vizyonu;

 • Ülkenin ılıman iklim meyveleri, bağ, tıbbi ve aromatik bitkiler alanında sorunların çözümüne odaklı ulusal ve uluslararası AR-GE çalışmaları yapmak,
 • Yüksek verimli, kaliteli, hastalık ve zararlılara dayanıklı, tüketici taleplerine uygun tür ve çeşitler geliştirmek,
 • AR-GE sisteminin geliştirilmesinde, modern tarımsal teknoloji kullanımını en üst düzeyde tutarak uluslararası rekabette söz sahibi olmak,
 • AR-GE faaliyetleri ile çevre bilinci ve iklimsel faktörlere duyarlı sistemler geliştirmek,
 • AR-GE faaliyetlerini ulusal ve uluslararası düzeyde üniversite, kamu ve özel sektör iş birliği içerisinde yaparak aynı konuda çalışan proje paydaşları arasında iş birliğini geliştirmek,
 • Ülkenin tarımsal üretim potansiyeli dikkate alınarak yeni ekonomi ve pazarlama stratejileri geliştirilerek uluslararası pazar gücümüzü arttırmak,
 • Bilimsel deneyim ve becerisi yüksek, konusunda uzman AR-GE personeli yetiştirmek amacıyla, kurumun teknolojik ve sosyal alt yapısını sürekli geliştirmek,
 • Teknik düzeyde seminer, konferans, kongre gibi bilimsel toplantılar düzenlemek,
 • AR-GE sonuçlarını ilgililerine duyurmak,
 • Araştırma sonuçlarına göre sağlıklı, ismine doğru baz materyal üreterek sertifikalı fidan üretimine katkıda bulunmak, 
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde alanında güçlü, güvenilir, saygın bir araştırma kurumu olmaktır.

 

          Konusunda uzman personellerle, çıktıları Türkiye’nin ılıman iklim ve geçit bölgeleri başta olmak üzere her bölgesinde kullanılmak üzere; meyve, bağ, tıbbi ve aromatik bitkiler alanında; yetiştiricilik, ıslah, fizyoloji, hasat sonrası teknolojileri, bitki sağlığı, toprak ve su kaynakları, organik tarım, tarım ekonomisi, gıda bilimi ve teknolojisi, genetik kaynaklar, biyosistem, tarım makinaları, tarımsal biyoteknoloji gibi geniş bir konu yelpazesinde, ülkenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, gelişen teknolojiler ışığında temel ve uygulamalı bilimsel araştırmalar yapmak, yapılan araştırmaların sonuçlarını yazılı materyal ve bilimsel toplantılarla kamu ve özel sektör ilgililerine ulaştırarak ülkemizin tarımsal alanındaki gelişimine önemli katkılar sağlamaktır.

Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – Eğirdir, Isparta

https://arastirma.tarimorman.gov.tr/marem